Narzędzia bezpieczeństwa

W trakcie analizy zdarzeń bezpieczeństwa warto korzystać z dobrodziejstwa Internetu. Wiele mądrych głów wymyśliło przed nami jak rozwiązać jakiś problem, staram się korzystać z dostępnych pomocy. Poniżej znajdziesz listę niektórych narzędzie jak i ciekawe stronę które może Ci pomogą w lepszym zrozumieniu Bezpieczeństwa IT.

Analiza incydentów – networek/endpoint

Learning

Nice to have / nice to know